Šta je upravljanje promenama i zašto je ono neophodno?

Svako od nas želi da napreduje, da radi u boljem timu ili organizaciji, a da bi se u tome uspelo potreban je kvalitetan i sveobuhvatan pristup koji će, uz upotrebu različitih metoda, odgovarajuće promeniti način na koji koristimo resurse, poslovne i operativne procese od značaja za organizaciju ili kompaniju.

Upravljanje promenama u organizaciji jeste struktuiran pristup koji omogućava da se implementacija sprovodi s lakoćom, uspešno i da postignuti rezultati budu održivi.

Promene su uvek usmerene pre svega na ljude, jer su ljudi ti od kojih zavise i promene u organizacijama. Ukoliko se ne promene ljudi, ako oni ne žele da prihvate novine, onda promene neće uspeti ni kada su napisane najbolje strategije i uložena značajna sredstva u njihovu realizaciju.

Važno je da napravimo razliku između promene i reforme.

Rekli su o reformi Javne Uprave

Ana Brnabić

Predsednik Vlade Republike Srbije

„Srbija se nalazi na čvrstom reformskom putu. Reforma javne uprave, kao treći stub procesa pristupanju Evropskoj uniji, jedan je od prioriteta Vlade Srbije“.

„Reforme koje sprovodimo, najbolje su za nas, jer na taj način mi menjamo naše društvo na bolje, istovremeno se približavajući EU“.

Branko Ružić

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije

„Profesionalni i efikasni službenici ključ su uspeha za sprovođenje reforme javne uprave“.

Nj.E. Sem Fabrici

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

“Reforma javne uprave je veoma složen, ali neophodan proces u Srbiji, kao i u državama članicama EU. Reforma javne uprave ima za cilj povećanje efikasnosti i transparentnosti javne uprave, jačanje poverenja građana Srbije, privatnog sektora i stranih investitora, kao i za održivost finansija”.

Najnovije vesti i intervjui

Kvalitetniji posao za manje novca

Vlada Republike Srbije je u svom Akcionom planu za realizaciju Programa rada, koji je usvojila u oktobru 2017, kao jedan od prioriteta označila izradu akcionih planova za optimizaciju u devet resora.

Promene koje podstiču odgovornost

Kako će se reforma sistema plata odraziti na primanja zaposlenih u javnom sektoru? Pre svega, reforma će obezbediti pravičniju raspodelu budžetskih sredstava koja se opredeljuju za plate, kroz primenu ujednačene osnovice za obračun plata.

Dijalog o unapređenju organizacione strukture u javnoj upravi

Stručni skup „Realizacija Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus (2017 – 2018) – Oblast 2 – Unapređenje organizacione strukture javne uprave„ održan je 8. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Upravljanje promenama i reforma Javne Uprave u Srbiji

Vlada Republike Srbije pokrenula je temeljan proces reforme javnog sektora.  Prioritet je sprovođenje sistemske strukturne reforme u okviru javne uprave sa ciljem da se postavi jaka osnova za modernu i racionalnu državu. Javni sektor moderne države usklađene sa evropskim standardima kojim su okrenuti napori u okviru procesa EU integracija podrazumeva učinkovite, efikasne, ekonomične, kvalitetne usluge za građane i privredu.

Uvod/O projektu

Glavni cilj projekta je unapređenje organizacionih i funkcionalnih struktura u sistemu javne uprave putem procesa optimizacije koji se sprovodi u nekoliko podsistema javne uprave, praćen komunikacionom strategijom. Svetska banka je uradila horizontalnu i vertikalnu funkcionalnu analizu kao osnovu za dalji proces unapređivanja rada i efikasnosti javne uprave.

Vlada Republike Srbije posvećena je sprovođenju sistemskih strukturnih reformi u okviru javne uprave kao osnove u postavljanju moderne i racionalne države čiji javni sektor je zasnovan na učinku, efikasnosti, ekonomičnosti.

Pročitajte još...

Čitajte naš bilten