Šta je upravljanje promenama i zašto je ono neophodno?

Svako od nas želi da napreduje, da radi u boljem timu ili organizaciji, a da bi se u tome uspelo potreban je kvalitetan i sveobuhvatan pristup koji će, uz upotrebu različitih metoda, odgovarajuće promeniti način na koji koristimo resurse, poslovne i operativne procese od značaja za organizaciju ili kompaniju.

Upravljanje promenama u organizaciji jeste struktuiran pristup koji omogućava da se implementacija sprovodi s lakoćom, uspešno i da postignuti rezultati budu održivi.

Promene su uvek usmerene pre svega na ljude, jer su ljudi ti od kojih zavise i promene u organizacijama. Ukoliko se ne promene ljudi, ako oni ne žele da prihvate novine, onda promene neće uspeti ni kada su napisane najbolje strategije i uložena značajna sredstva u njihovu realizaciju.

Važno je da napravimo razliku između promene i reforme.

Rekli su o reformi Javne Uprave

Ana Brnabić

Predsednik Vlade Republike Srbije

„Srbija se nalazi na čvrstom reformskom putu. Reforma javne uprave, kao treći stub procesa pristupanju Evropskoj uniji, jedan je od prioriteta Vlade Srbije“.

„Reforme koje sprovodimo, najbolje su za nas, jer na taj način mi menjamo naše društvo na bolje, istovremeno se približavajući EU“.

Branko Ružić

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije

„Profesionalni i efikasni službenici ključ su uspeha za sprovođenje reforme javne uprave“.

Nj.E. Sem Fabrici

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

“Reforma javne uprave je veoma složen, ali neophodan proces u Srbiji, kao i u državama članicama EU. Reforma javne uprave ima za cilj povećanje efikasnosti i transparentnosti javne uprave, jačanje poverenja građana Srbije, privatnog sektora i stranih investitora, kao i za održivost finansija”.

Najnovije vesti i intervjui

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Efekti stručnog usavršavanja zaposlenih i rukovodilaca u procesu optimizacije

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK) iznosi dugačije mišljenje

Izrada operativnog plana za sprovođenje mere optimizacije u resoru poljoprivrede. Trening Upravljanje promenama za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor. Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]

Upravljanje promenama i reforma Javne Uprave u Srbiji

Vlada Republike Srbije pokrenula je temeljan proces reforme javnog sektora.  Prioritet je sprovođenje sistemske strukturne reforme u okviru javne uprave sa ciljem da se postavi jaka osnova za modernu i racionalnu državu. Javni sektor moderne države usklađene sa evropskim standardima kojim su okrenuti napori u okviru procesa EU integracija podrazumeva učinkovite, efikasne, ekonomične, kvalitetne usluge za građane i privredu.

Uvod/O projektu

Glavni cilj projekta je unapređenje organizacionih i funkcionalnih struktura u sistemu javne uprave putem procesa optimizacije koji se sprovodi u nekoliko podsistema javne uprave, praćen komunikacionom strategijom. Svetska banka je uradila horizontalnu i vertikalnu funkcionalnu analizu kao osnovu za dalji proces unapređivanja rada i efikasnosti javne uprave.

Vlada Republike Srbije posvećena je sprovođenju sistemskih strukturnih reformi u okviru javne uprave kao osnove u postavljanju moderne i racionalne države čiji javni sektor je zasnovan na učinku, efikasnosti, ekonomičnosti.

Pročitajte još...

Čitajte naš bilten