Управљање променама

Шта је управљање променама и зашто је оно неопходно?

Свако од нас жели да напредује, да ради у бољем тиму или организацији, а да би се у томе успело потребан је квалитетан и свеобухватан приступ који ће, уз употребу различитих метода, одговарајуће променити начин на који користимо ресурсе, пословне и оперативне процесе од значаја за организацију или компанију.

Управљање променама у организацији јесте структуиран приступ који омогућава да се имплементација спроводи с лакоћом, успешно и да постигнути резултати буду одрживи.

Промене су увек усмерене пре свега на људе, јер су људи ти од којих зависе и промене у организацијама. Уколико се не промене људи, ако они не желе да прихвате новине, онда промене неће успети ни када су написане најбоље стратегије и уложена значајна средства у њихову реализацију.

Важно је да направимо разлику између промене и реформе.

Рекли су о реформи јавне управе

Ана Брнабић

Председница Владе Републике Србије

„Србија се налази на чврстом реформском путу. Реформа јавне управе, као трећи стуб процеса приступању Европској унији, један је од приоритета Владе Србије“.

„Реформе које спроводимо, најбоље су за нас, јер на тај начин ми мењамо наше друштво на боље, истовремено се приближавајући ЕУ“.

Бранко Ружић

Министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије

„Професионални и ефикасни службеници кључ су успеха за спровођење реформе јавне управе“.

Њ.Е. Сем Фабрици

Амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Републици Србији

„Реформа јавне управе је веома сложен, али неопходан процес у Србији, као и у државама чланицама ЕУ. Реформа јавне управе има за циљ повећање ефикасности и транспарентности јавне управе, јачање поверења грађана Србије, приватног сектора и страних инвеститора, као и за одрживост финансија“.

Инфо сервис

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Управљање променама и реформа јавне управе у Србији

Влада Републике Србије покренула је темељан процес реформе јавног сектора.  Приоритет је спровођење системске структурне реформе у оквиру јавне управе са циљем да се постави јака основа за модерну и рационалну државу. Јавни сектор модерне државе усклађене са европским стандардима којим су окренути напори у оквиру процеса ЕУ интеграција подразумева учинковите, ефикасне, економичне, квалитетне услуге за грађане и привреду.

Увод/О пројекту

Главни циљ пројекта је унапређење организационих и функционалних структура у систему јавне управе путем процеса оптимизације који се спроводи у неколико подсистема јавне управе, праћен комуникационом стратегијом. Светска банка је урадила хоризонталну и вертикалну функционалну анализу као основу за даљи процес унапређивања рада и ефикасности јавне управе.

Влада Републике Србије посвећена је спровођењу системских структурних реформи у оквиру јавне управе као основе у постављању модерне и рационалне државе чији јавни сектор је заснован на учинку, ефикасности, економичности.

Прочитајте још...

Читајте наш билтен