Управљање променама

Блог

РАД С ОТПОРИМА ПРОМЕНИ

Суочавање са властитим начином учествовања у променама и одговорношћу за успех или неуспех нових приступа у раду, подразумева да уместо да се бавимо оним што би требало да буде, кренемо од тога шта јесте и како јесте.

Датум објаве: 28. јуна 2018. 11:00 AM

РЕАГОВАЊЕ НА ПРОМЕНЕ

Људи погођени променама могу имати различит приступ и однос према њој – зависно од тога да ли ту ситуацију виде као претњу или добробит за себе лично. Од чека зависи како реагујемо или како мењамо наша понашања под утицајем оног што се дешава око нас?

Датум објаве: 26. јуна 2018. 11:00 AM

РЕФОРМА КАО ШАНСА ИЛИ ОПАСНОСТ

Промена је саставни део наших живота, дешава се циклично од микро до макро нивоа, од индивидуалног до организацијског и обавезни је део развоја. Свака промена која се догоди у окружењу или у појединцу прелива се на организацију и обрнуто.

Датум објаве: 21. јуна 2018. 11:00 AM

Отпор променама

Свака промена изазива отпор услед одсуства објективног сагледаваља ефеката промене, као и прихватања садашњег стања као непромењивог или тешко примењивог на нове тражене услове.

Датум објаве: 19. јуна 2018. 11:10 AM

Kомуникација у процесу управљања променама

Системске промене које се спроводе у некој организацији скоро по правилу су последица одређене шире, стратешке политике која треба до доведе до крупних новина и заокрета у пословању, начину рада и пословној политици.

Датум објаве: 6. јуна 2018. 12:26 PM