Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Dijalog o unapređenju organizacione strukture u javnoj upravi

Stručni skup „Realizacija Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus (2017 – 2018) – Oblast 2 – Unapređenje organizacione strukture javne uprave„ održan je 8. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Skup je organizovan u okviru projekta Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018 koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, a koji se finansira iz EU IPA fonda 2014.

Na skupu su učestvovali predstavnici MDULS-a, Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva finansija, Službe za upravljanje kadrovima, Ministarstva za evropske integracije, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i Grupe za podršku upravljanju promenama.

Najvažnije vesti

Izgradnja kapaciteta i kompetencija na lokalnom nivou kao mehanizam upravljanja promenama

Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ove godine je među prioritetima reformskih procesa, najavljuje Saša Mogić, pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Efekti stručnog usavršavanja zaposlenih i rukovodilaca u procesu optimizacije

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK) iznosi dugačije mišljenje

Izrada operativnog plana za sprovođenje mere optimizacije u resoru poljoprivrede. Trening Upravljanje promenama za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor. Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]