Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Квалитетнији посао за мање новца

Александар Пановски, заменик руководиоца Групе за подршку управљању променама

 

Акциони планови за оптимизацију у девет ресора јавне управе

 

Влада Републике Србије је у свом Акционом плану за реализацију Програма рада, који је усвојила у октобру 2017, као један од приоритета означила израду акционих планова за оптимизацију у девет ресора.

МДУЛС координира рад на припреми и спровођењу Акционог плана за хоризонталну оптимизацију који се односи на све организационе облике у јавном сектору који су одговорни републичкој влади. Сачињавање вертикалних акционих планова предвиђено је за следеће ресоре: финансије, здравство, просвета, социјална заштита, запошљавање, социјално осигурање, пољопривреда и заштита животне средине. Основу за ове планове представљају препоруке из функционалних анализа које је у оквиру прве фазе пројекта ИПА ЕУ 2014 „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у РС 2015-2018“ припремила Светска банка.

Акциони планови за оптимизацију су стратешки документи који садрже кључне мере које ће се предузети у поменутим ресорима до краја 2019, с циљем да своје активности обављају ефикасније и квалитетније, а са расположивим ресурсима.

Мада су надлежности и активности сваког од ресора различите, оптимизација увек обухвата промене у три кључна сегмента: другачије организовање послова, једноставније процедуре и промене које се односе на кадрове попут стручних обука, доквалификација и преквалификација, или укључивања нових стручњака у посао. Досадашње искуство показује да је за успешну реализацију циљева најбоље ако се промене спроводе истовремено у све три области, објашњава Александар Пановски, заменик руководиоца Групе за подршку управљању променама (ГПУП), која делује под координацијом МДУЛС у оквиру друге фазе наведеног пројекта, али и непосредно сарађује са свим ресорним министарствима.

„Сама промена прописа и процедура не може да заживи у пракси на начин како је то предвиђено, ако се уједно не успостави одговарајућа организација за њену примену у погледу надлежности и обавеза сваког од учесника у тој процедури, као и правовремена обука кадрова за конкретне активности и систем праћења да ли се оне успешно спроводе“, каже Пановски.

 

Кућа се гради од темеља

 

ГПУП пружа подршку у сва три наведена сегмента истиче наш саговорник. „Конкретно, када је реч о акционим плановима за оптимизацију, наша подршка је усмерена на све фазе тог процеса. Прво, подстичемо све актере да та проблематика буде у фокусу њихових активности, како би се испоштовали предвиђени рокови за сачињавање планова, њихово усвајање и примену. Потом, изузетно је важно да пружимо помоћ у препознавању приоритета, односно шта су најважнији исходи планиране оптимизације. Наравно, и најбоље дефинисани циљеви ће остати ’мртво слово на папиру’ уколико се одговарајуће и детаљно не испланира начин њихове реализације. У тој фази наше активности су усмерене на кораке које је потребно предузети – да ли је за постизање постављених циљева неопходна реорганизација у неком делу организације, шта ћемо да радимо по питању процедура, како ћемо оспособити кадрове за посао који предстоји и којим редоследом ћемо реализовати сваки од тих корака. Након тога, пратимо како се предвиђене мере и активности реализују. Постоје прецизно утврђени показатељи успеха шта је и колико постигнуто у одређеном временском периоду и да ли то ’пролазно време’ обезбеђује да се крајњи циљеви реализују у планираном року“.

Пановски сликовито објашњава примену концепта управљања променама на примеру из свакодневног живота „Како се понашамо када градимо кућу – нећемо кренути од набавке црепа, већ од копања темеља“.

 

Неопходна је двосмерна комуникација

 

Како ће протећи спровођење акционих планова за оптимизацију зависи на првом месту од мотивације запослених да се укључе у промене. „Да бисмо то постигли, кључна је интерна комуникација“, истиче Пановски. Напомиње да су правовремене и јасне информације преко потребне како би се унутар ресора правилно разумело шта су циљеви оптимизације и како ће се одразити на рад, али и на запослене. „Увек када се уводе промене, њихов пратилац су одређени отпори. Отпор произилази из страха, а страх је последица неинформисаности. Најгори је онај страх да се у том процесу може изгубити посао“. Уколико се благовремено дају информације шта се жели постићи оптимизацијом и шта се планира, те каква је улога у томе сваког појединца, престаје и страх од непознатог. „Тада запослени могу да схвате да предстојећа оптимизација може бити само од користи – да ће лакше, једноставније а квалитетније обављати своје послове“, појашњава наш саговорник.

„Врло је важно да се успостави консензус око тога шта су приоритети и како ће се они спроводити. Оно што ми, у ГПУП између осталог радимо је подстицање дискусије између што већег броја актера од којих ће тај процес зависити директно или индиректно. То значи да је већ приликом одређивања циљева, а посебно мера и активности које се планирају за њихово спровођење, битно укључити и запослене који те послове обављају на терену. Од њих се могу добити повратне информације и корисни предлози како да се одређена мера спроведе. Рецимо, инспектори за било који ресор могу пружити најбоље информације шта могу бити препреке на терену, шта су њихови узроци и шта је потребно да се уради како би се испланиране активности заиста и спровеле у пракси“.

 

Пресудна политичка подршка

Искуства других јавних управа у најближем окружењу, додаје Пановски, показују да је за успешно спровођење циљева у оптимизацији јавне управе била пресудна подршка и посвећеност највишег политичког врха – председника Владе и ресорних министара. „Тамо где су они били усредсређени да се планиране мере спроведу – то је и урађено, а тамо где из било којих разлога то није био случај, акциони планови нису постигли очекиване резултате“.

Најважније вести

Јачање капацитета запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – тренинг Управљање променама

Група за подршку управљању променама одржала је у четвртак, 17. маја 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања.

Тренинг Управљање чињеницама

Група за подршку управљању променама одржала је у среду, 6. јуна 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање чињеницама, намењен запосленима у Националној служби за запошљавањ

Изградња капацитета и компетенција на локалном нивоу као механизам управљања променама

Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и ове године је међу приоритетима реформских процеса, најављује Саша Могић, помоћник министра за систем локалне самоуправе у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).

Улога јединственог система стручног усавршавања у реформи јавне управе

Када се дискутује о томе каква су нам знања и вештине данас потребни да бисмо разумели све брже промене које се око нас дешавају и у складу са њима успешно обављали свој посао, у најширој јавности се готово по правилу акцентују потребе приватног сектора.