Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Изградња капацитета и компетенција на локалном нивоу као механизам управљања променама

 

Промена организационе културе захтева нова знања и вештине

 

Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и ове године је међу приоритетима реформских процеса, најављује Саша Могић, помоћник министра за систем локалне самоуправе у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС). За даље активности од посебне је важности претходно успостављен систем стручног усавршавања на националном нивоу и његова примена која ће се заснивати на раду и међусобној сарадњи Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Националне академије за јавну управу.

Могић подсећа да је Савет, који повезује локалне и централне власти како би се обезбедио компетентан систем за све облике стручног усавршавања запослених у локалној администрацији, прошле године израдио критеријуме за предаваче и покренуо процес акредитације расписивањем јавног позива на који је до краја децембра пристигло 378 пријава. Истовремено, формирањем Националне академије за јавну управу, додатно ће се унапредити критеријуми како би се обезбедило да програми заиста одговарају потребама запослених на локалу и да задовоље тражени квалитет, каже Могић и додаје: „Осим тога, општине и градови имају могућност да Националној академији повере спровођење посебних програма обука и тиме реше значајан део питања у погледу њихове организације и спровођења“.

 

Усклађивање стандардизације и локалних различитости

 

Будући да локалне самоуправе раде у веома различитим околностима, од економске развијености до доступности кадрова, Могић наглашава да је неопходно усагласити два циља: стандардизацију у поступању свих органа локалне власти, која ће бити заснована на законитости и стручности запослених, и спровођење програма који ће одговарати специфичним потребама локалних самоуправа.

У погледу стандардизације, спроводе се општи програми за све запослене који се баве стручним пословима везаним за креирање и примену стратешких докумената и прописа који ће обезбедити поштовање закона и њихово даље прилагођавање ЕУ регулативи, док су секторски програми намењени усавршавању у областима из изворног делокруга јединица локалне самоуправе, који су им поверени секторским законима укључујући и њихово кадровско јачање.

Истовремено, креирају се посебни програми који ће одговорити на специфичне потребе локалних самоуправа и њихових запослених. Могић наводи да, према резултатима истраживања које је спроведено у оквиру пројекта “Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе“ међу 100 јединица локалне самоуправе, осим обука које се односе на увођење е-управе, запослени су исказали највеће интересовање за обуке везане за припрему и спровођење пројеката и примену Закона о општем управном поступку. Следе затим обуке које се односе на локални економски развој и привлачење инвестиција, финансијско управљање и контролу, управљање људским ресурсима, те на стицање различитих пословних и личних вештина. Пројекат је реализован финансијским средствима ЕУ и Савета Европе уз активно учешће запослених у СКГО и МДУЛС.

 

Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС: Стандардизација квалитета

 

„За успостављање јединственог система стручног усавршавања, на националном нивоу, било је неопходно да се образује једно стручно тело које би, с једне стране, представљало везу локалних и централних органа власти и с друге стране, тело које би имало капацитет да на стручан начин успостави све најзначајније елементе стручног усавршавања запослених у ЈЛС. Савет који је састављен на паритетном принципу, од представника локалне самоуправе и представника које именује Влада, прати потребе локалних самоуправа у области стручног усавршавања, пружа стручну помоћ и даје мишљења о посебним програмима стручног усавршавања које предлажу и припремају јединице локалне самоуправе, даје препоруке о садржини и начину спровођења општих програма стручног усавршавања како би били прилагођени потребама локалних самоуправа.

 

Обезбеђивање кључних ресурса за едукацију

 

Упитан по којим критеријумима се бирају полазници за посебне програме обука, наш саговорник каже да се сходно годишњим циљевима и исказаним потребама, то ради у сарадњи са непосредним руководиоцима, као и да у томе активно учествују службе за управљање људским ресурсима у локалним самоуправама. Он очекује и да ће током ове године Национална академија акредитовати већи број програма за стручно усавршавање којима се обухватају најзначајније надлежности општина и градова, што ће такође утицати на одабир полазника.

С друге стране, ради прецизног утврђивања какви су непосредни и дугорочни ефекти реализованих обука успостављен је детаљан систем спољне и унутрашње евалуације, која укључује и оцене самих полазника. Помоћник министра наглашава да је најважнији предуслов за успех – мотивација запослених да се додатно образују и јасно разумеју шта њима, као јавним службеницима, доноси уложени труд.

„Зато посебно охрабрују одговори запослених у јединицама локалне самоуправе који показују да су испитаници веома свесни да им стручно усавршавање омогућава да новим знањима унапреде рад своје општине или града, што њима даје веће гаранције да ће задржати своје радно место, или напредовати“, оцењује Могић и додаје да ће се уложити додатни напори како би се обезбедило одговарајуће стручно усавршавање у локалним срединама у којима, услед недостатка одговарајућих кадрова, један запослени обавља послове из више различитих области.

На питање какве су финансијске, организационе и кадровске могућности да се успостави континуитет у стручним обукама запослених у јединицама локалне самоуправе, Могић одговара да је управо то један од циљева Националне академије. Према његовим речима, ове године ће се интензивно радити на развоју капацитета ове институције, али ће се започети и са спровођењем едукативних програма и то, највероватније, прво на локалном нивоу, будући да су они већ осмишљени у сарадњи са Саветом за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. Могић очекује да ће та сарадња допринети да и донаторски програми намењени едукацији убудуће буду прилагођенији потребама локалних самоуправа.

„Систем стручног усавршавања који успостављамо, представља спој активности које спроводе Национална академија и Савет за све запослене у јединицама локалне самоуправе, реализацијом општих програма стручног усавршавања и активности служби за управљање људским ресурсима у локалним управама које, заједно са руководиоцима, планирају обуке за сваког запосленог, зависно од потреба обављања послова одређеног радног места и потреба за унапређењем личних знања и вештина.“

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.