Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Израда оперативног плана за спровођење мере оптимизације у ресору пољопривреде. Тренинг Управљање променама за запослене у Управи за аграрна плаћања

Група за подршку управљању променама одржала је у уторак, 3. априла 2018. године у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Примена концепта управљања променама у изради оперативног плана за спровођење мера из Акционог плана за оптимизацију у пољопривреди за запослене у Управи за аграрна плаћања и Управи за трезор.


Циљ обуке је јачање капацитета државних службеника за процес креирања оперативног плана за спровођење мере из Акционог плана за оптимизацију у ресору пољопривреде, шумарства и водопривреде. Програм тренинга био је усмерен на меру функционално остваривање надлежности Управе за аграрна плаћања. Мера је креиране на основу препорука Функционалне анализе коју је израдила Светска банка. План је да током 2018. године Управа за аграрна плаћања преузме Регистар пољопривредних газдинстава од Управе за трезор Министарства финансија.


Обуку су заједно организовале Национална академија за јавну управу и Група за подршку управљању променама. Тренинг је реализован у оквиру пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014. Тренинг су спровели консултанти, чланови Групе за подршку управљању променама, Александар Пановски и Гордана Бекчић Пјешчић.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.