Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Подршка Националној служби за запошљавање у процесу оптимизације – Тренинг Управљање променама

Група за подршку управљању променама одржала је у четвртак, 15. марта 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Националној служби за запошљавање.

Циљ тренинга је било јачање капацитета државних службеника за спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања. Програм тренинга био је усмерен на мере:

  • Унапређење система профилисања и стручног саветодавног рада са незапосленим лицима у НСЗ-у и
  • Унапређење ефикасности рада саветника за запошљавање у филијалама НСЗ-а за рад са послодавцима

Наведене мере креиране су на основу препорука Функционалне анализе коју је израдила Светска банка.

Кључне теме обуке биле су: подршка руководству у утврђивању стратегије развоја НСЗ-а, извршавање кадровских и послова управљања људским ресурсима, планирање и обрачун плата, координација послова, праћење и извештавање о раду и резултатима, као и интерна комуникација.

Консултанти Алексанадар Пановски и Гордана Бекчић Пјешчић су са запосленима радили на кључним корацима за успешно спровођење предвиђене мере.

Обуку су заједно организовале Национална академија за јавну управу и Група за подршку управљању променама. Ово је био други у низу тренинга који су планирани у оквиру Групе за подршку управљању променама у девет ресора који су обухваћени пројектом Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.