Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Тренинг Управљање чињеницама

 

Група за подршку управљању променама одржала је у среду, 6. јуна 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање чињеницама, намењен запосленима у Националној служби за запошљавање.

 

Обука је организована у оквиру пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014. Циљ тренинга је био јачање капацитета запослених у НСЗ-у за спровођење планираних мера оптимизације.

 

Концепт управљања чињеницама своју примену у државној администрацији је први пут имао у другој декади XXI века у Сједињенима Америчким Државама како би се превазишао проблем (који је тада заузимао глобалне размере) троме и неефикасне администрације која није могла да буде подршка друштвеним, економским и тржишним променама које су се одвијале. Касније се успешно примењивао и у Британији и Немачкој. Применом овог концепта, иако строго формализована, државна администрација успела је да помери своје деловање са посматрања промена на предвиђање и иницирање промена, а тиме је створена додатне вредност за администрацију, косриснике, државу у целини.

 

Обука је организована на иницијативу запослених у Националној служби за запошљавање који су препознали потребу за додатним знањима и алатима како би успешно спровели планиране мере оптимизације свог ресора. Управо концепт управљања чињеницама пружа широк спектар алата како би се тај циљ постигао. Истовремено неопходно је додатно радити на усавршавању процедура интерних комуникација који су стуб функционисања сваке институције.

 

Учесници су са консултанткињама Милицом Јовановић, експертом за развој људских ресурса, и Горданом Бекчић Пјешчић, експертом за стратешке комуникације, радили на конкретним алатима и начинима њихове примене.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.