Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Јачање капацитета запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – тренинг Управљање променама

Група за подршку управљању променама одржала је у четвртак, 17. маја 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања.

 

Циљ тренинга је био јачање капацитета државних службеника за спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите. Програм тренинга је био фокусиран на меру Оптимизација постојећих ресурса (материјалних, финансијских, људских) у установама социјалне заштите за смештај деце и младих, деце и младих са сметњама у развоју и одраслих и старијих са тешкоћама у комуникацији и интелектуалним тешкоћама. Анализа постојећег система је показала да дечији домови имају мало корисника, и да би деца требало да иду у тзв. отворену заштиту. Годинама се развија институција хранитељства и тренуто 90% деце је у хранитељским породицама, а само 10% у домовима. Потребно је да се ради на унапређењу алтернативних облика заштите као што су породични сарадник, подршка у породици. Зато је наведена мера која је креирана на основу препорука Функционалне анализе коју је израдила Светска банка изузетно битна за ресор социјалне заштите. Мера се спроводи са циљем пружања боље заштите корисницима.

 

Кључне теме обуке биле су: конкретни захтеви за имплементацију наведене мере, подршка руководству у утврђивању стратегије развоја, извршавање кадровских и послова управљања људским ресурсима, координација послова, праћење и извештавање о раду и резултатима, као и интерна и екстерна комуникација.

 

Консултанти Алексанадар Пановски и Гордана Бекчић Пјешчић су са запосленима радили на кључним корацима за успешно спровођење предвиђене мере.

 

Обуку су заједно организовале Национална академија за јавну управу и Група за подршку управљању променама. Ово је био шести у низу тренинга који се организују у оквиру Групе за подршку управљању променама у девет ресора који су обухваћени пројектом Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014.

Најважније вести

Јачање капацитета запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – тренинг Управљање променама

Група за подршку управљању променама одржала је у четвртак, 17. маја 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања.

Тренинг Управљање чињеницама

Група за подршку управљању променама одржала је у среду, 6. јуна 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање чињеницама, намењен запосленима у Националној служби за запошљавањ

Изградња капацитета и компетенција на локалном нивоу као механизам управљања променама

Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и ове године је међу приоритетима реформских процеса, најављује Саша Могић, помоћник министра за систем локалне самоуправе у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).

Улога јединственог система стручног усавршавања у реформи јавне управе

Када се дискутује о томе каква су нам знања и вештине данас потребни да бисмо разумели све брже промене које се око нас дешавају и у складу са њима успешно обављали свој посао, у најширој јавности се готово по правилу акцентују потребе приватног сектора.