Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Министарство просвете остварило 90% Акционог плана за оптимизацију пружања јавних услуга у просвети

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за опти мизацију пружања јавних услуга у просвети, у среду 16. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Радионица је организована у склопу пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014.

 

У оквиру пројекта Светска банка је спровела Вертикалну функционалну анализу у ресору просвете, на основу које је припремљен и усвојен Акциони план за оптимизацију у пружања јавних услуга у просвети за период 2017-2018. Спровођење Акционог плана и његових мера једна је од обавезних активности из усвојеног Програма Владе.

 

Радионица је окупила кључне актере одговорне за остваривање Акционог плана како би известили МДУЛС, као координатора пројекта, о реализацији мера и оствареним резултатима – више од 90% планираних мера је спроведено.

 

На радионици су учествовале институције: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Делегација Европске уније у Републици Србији, Пореска управа.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.