Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Напредак у реализацији Акционог плана за спровођење препорука Хоризонталне функционалне анализе

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Акциони план за спровођење препорука Светске банке из Хоризонталне функционалне анализе (2017-2018), у среду 16. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Радионица је организована у склопу пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014.

 

У оквиру пројекта Светска банка је спровела Хоризонталну функционалну анализу, на основу које је припремљен и усвојен Акциони план за спровођење препорука Хоризонталне функционалне анализе. Спровођење Акционог плана и његових мера једна је од обавезних активности из усвојеног Програма Владе.

 

Радионица је окупила кључне актере одговорне за остваривање Акционог плана како би проценили освареност Акционог плана и продискутовали препреке на које се наишло и како их превазићи.

 

На радионици су учествовале институције: Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Делегација Европске уније у Републици Србији, Светска банка, Републички секретаријат за јавне политике, Министарство за европске интеграције, Служба за управљање кадровима, Генерални секретаријат Владе, Управа за заједничке послове републичких органа, Национална академија за јавну управу.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.