Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство финансија, НАПА, Национална служба за запошљавање, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Служба за управљање кадровима, Министарство државне управе и локалне самоуправе) које су биле укључене у пројекат Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који МДУЛС реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014 на радионици Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020 у Аранђеловцу 13-15. марта 2019.

Реформски процеси у Србији се спроводе дужи низ година, новина коју је увео пројекат Реструктурирање и оптимизација у Републици Србији 2015-2018 је примена концепта управљања променама на ширем нивоу. Пракса у свету је показала да је примена концепта управљања променама неизбежна како би се постигла одрживост жељених резултата, у конкретном случају модеран и рационалан јавни сектор заснован на резултатима, ефикасности и економичности у служби грађана и привреде. Са циљем постизања одрживости жељених резултата МДУЛС је формирао Групу за подршку управљању променама. ГПУП пружа консултантску подршку процесима промене и уско сарађује са представницима свих укључених институција.

У оквиру пројекта Светска банка је спровела функционалну анализу на хоризонталном нивоу, за групу органа и организација на републичком нивоу тзв. „Држaвна управа плус“, као и вертикалне функционалне анализе у ресорима: запошљавање, обавезно социјално осигурање, социјална заштита, финансије, здравље, просвета, заштита животне средине и пољопривреда.

Полазећи од препорука из функционалних анализа Светске банке, свако од укључених министарстава је припремило и прихватило свој акциони план за оптимизацију у ресорима у њиховој надлежности. Група за подршку управљању променама је радила са свим укљученим институцијама на дефинисању мера.

Акциони планови садрже краткорочне мере које су спровођене у периоду 2017-2018 године. Истовремено, оптимизација јавне управе је, као свеобухватни међуресорни процес који се реализује спровођењем наведених акционих планова, предвиђена као једна од обавезних активности према Акционом плану за спровођење Програма рада Владе и у Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020.

Шта конкретно значи спровођење акционих планова када говоримо о свакодневном животу грађана?

Из разлога ограниченог простора издвојићемо само три досадашња успеха, без умањења значаја других остварених циљева које овде нећемо споменути. Значајан резултат пројекта које грађани могу да осете у свакодневном животу је усвајање Закона о управном поступку, што у пракси значи да нема више шетања од шалтера до шалтера, већ је обавеза органа који воде управне поступке да по службеној дужности врше увид, прибављају и обрађују податке. Информатички алат еЗУП је велики напредак у аутоматизовању административних поступака и увођењу модерне електронске управе. Добар пример како се мења фокус рада јавне управе и у центар се ставља грађанин/привредник. Подаци МДУЛС-а показују да је у току годину дана примене закона размењено око 1.400.000 докумената, што је у преводу 1.40.00 сати мање чекања у редовима пред шалтерима.

Захваљујући увођењу еРецепта, хронични болесници више не морају да иду у домове здравља како би обезбедили своју редовну терапију. Тиме се значајно смањују гужве код лекара, али и штеди време самих пацијената. Лекару је еРецептом омогућено да хроничном болеснику изда до 6 рецепата месечно који могу да се подигну у било којој апотеци. Резултат у бројкама је да 2.5 милиона грађана 2 до 6 пута мање одлазе код лекара због рецепта и значајне финансијске уштеде за републички буџет, без губитка квалитета прижања здравствене заштите.

Наравно, грађани ће добијати квалитетне јавне услуге само под условом да имамо квалитетне и стручне државне службенике. Закони који су донети и који се односе на запослене у јавној управи промовишу и уводе систем управљања кадровима, принцип заслуга, транспарентан процес запошљавања кадрова, правила вредновања рада запослених. Боља управа значи задовољнији грађанин, и тиме ће циљ бити постигнут.

С обзиром да је спровођење акционих планова и њихових мера у завршној фази, организована је тродневна  радионица у Аранђеловцу са циљем да окупи представнике органа и организација који су до сада учествовали у њиховом дефинисању и спровођењу, како би се кроз заједнички рад сумирали резултати досадашњих активности, још једном размотриле препоруке из одговарајућих функционалних анализа Светске банке и дефинисали предлози нових мера за оптимизацију по обухваћеним ресорима до краја 2020. године.

Рад присутних представника институција на тродневној радионици резултирао је у изради предлога нових акционих планова за период 2019-2020 у ресорима запошљавање, обавезно социјално осигурање, социјална заштита, финансије, здравље, просвета, заштита животне средине и пољопривреда. Следаћа етапа је формализовање и усвајање секторских планова оптимизације за наредни двогодишњи период.

 

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.