Управљање променама

Хоризонтална функционална анализа

Хоризонтална функционална анализа је сачињена у оквиру ширих настојања Светске банке и Европске комисије да пруже подршку Влади Републике Србије у настојању да управља реструктурирањем и рационализацијом своје јавне управе. Циљ документа који је израдила Светска банка је да укаже на кључне структурне недостатке у организацији централне управе који угрожавају ефикасност у пружању услуга, а истовремено повећавају масу зарада, и предлагање краткорочних, средњорочних и дугорочних мера политике и препорука као основа за дугорочну структурну трансформацију централне власти.

Документа су доступна на енглеском језику, документ преведен на српски није званичан.

Horizontal Functional Review of Central Government

Horizontal functional review of central administration task 4

Horizontal functional review of central administration task 3

Horizontal functional review of central administration task 2

Horizontal functional review of central administration task 1

Horizontal Functional Review of Central Administration Synthesis Report