Управљање променама

Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018.

Контакт

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Дечанска 8а

11000 Београд

 

Група за подршку управљању променама

Е-mail:  upravljanje.promenama@mduls.gov.rs