Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који даје резултате, ефикасан је и економичан.

О пројекту

Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 пројекат је који спроводи МДУЛС, уз подршку Светске банке, а финансира се из ИПА 2014 програма Европске уније. Детаљно преиспитивање ефикасности и квалитета пружања услуга у кључним ресорима јавне управе као што су здравство, просвета, социјална заштита, рад и запошљавање, финансије и пољопривреда као и мултидисциплинарни преглед кадровских и управљачких пракси у државној управи у фокусу су пројекта.

 

 

Главни циљ пројекта:

Унапређење организационих и функционалних структура у систему јавне управе путем процеса оптимизације који се спроводи у неколико подсистема јавне управе, праћен комуникационом стратегијом.

 

Светска банка је урадила хоризонталну функционалну анализу за „Државну управу плус“ као и вертикалне функционалне анализе изабраних ресора, као основу за даљи процес унапређивања рада и ефикасности јавне управе.

 

Изабрани ресори где су урађене вертикалне функционалне анализе – ВФА:

  • просвета
  • финансије
  • здравље
  • запошљавање
  • социјална заштита
  • обавезно социјално осигурање
  • пољопривреда и заштита животне средине

 

Влада Републике Србије посвећена је спровођењу системских структурних реформи у оквиру јавне управе као основе у постављању модерне и рационалне државе чији јавни сектор је заснован на резултатима, ефикасности, економичности.

 

Стратешки оквир за стварање ефикасне јавне управе:

Два документа, Стратегија за реформу јавне управе (усвојена 2014) и Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2015-2017 (усвојен марта 2015) чине стратешки оквир за стварање ефикасне јавне управе која пружа квалитетне услуге својим грађанима и грађанкама.

 

Две главне компоненте пројекта:

1) Прва у оквиру које је урађена серија функционалних анализа за чије је спровођење одговорна Светска банка;

2) Друга за чије спровођење је одговоран МДУЛС и подразумева активности за подршку спровођењу препорука из функционалних анализа.

 

Група за подршку управљању променама (ГПУП)

МДУЛС је оквиру друге компоненте формирао Групу за подршку управљању променама (ГПУП) са циљем да се подржи оптимизација јавне управе креирањем и реализацијом стратегије за управљање променама. Група пружа континуирану саветодавну и додатну неопходну експертску подршку МДУЛС-у и релевантним телима у припреми, координацији, спровођењу, „транспоновању“ и комуницирању препорука из функционалних анализа са циљем унапређења оргнизације и рада кључних ресора јавне управе.

 

Координатор пројекта

Министарство државне управе и локалне самоуправе – МДУЛС има улогу координатора у овом процесу, док су сва министарства подједнако укључена у процес рада на унапређењу организационих и функционалних структура у систему јавне управе путем процеса оптимизације.

 

Консултанти:

Александар Пановски, руководилац Групе за подршку управљању променама

Иленија Вукосав, експерт за организацони дизајн и правна питања

Милица Јовановић, експерт за развој људских ресурса