Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Ana Brnabić

„Srbija se nalazi na čvrstom reformskom putu. Reforma javne uprave, kao treći stub procesa pristupanju Evropskoj uniji, jedan je od prioriteta Vlade Srbije“.

„Reforme koje sprovodimo, najbolje su za nas, jer na taj način mi menjamo naše društvo na bolje, istovremeno se približavajući EU“.

Najvažnije vesti

Kvalitetniji posao za manje novca

Vlada Republike Srbije je u svom Akcionom planu za realizaciju Programa rada, koji je usvojila u oktobru 2017, kao jedan od prioriteta označila izradu akcionih planova za optimizaciju u devet resora.

Promene koje podstiču odgovornost

Kako će se reforma sistema plata odraziti na primanja zaposlenih u javnom sektoru? Pre svega, reforma će obezbediti pravičniju raspodelu budžetskih sredstava koja se opredeljuju za plate, kroz primenu ujednačene osnovice za obračun plata.

Dijalog o unapređenju organizacione strukture u javnoj upravi

Stručni skup „Realizacija Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus (2017 – 2018) - Oblast 2 – Unapređenje organizacione strukture javne uprave„ održan je 8. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Kako bolje upravljati kadrovima

Stručni skup na kome je razmatran predlog Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus, oblast STRATEŠKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOJ UPRAVI, održan je 22. novembra 2017. u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.