Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Najnovije vesti i intervjui

Vlada Republike Srbije je u svom Akcionom planu za realizaciju Programa rada, koji je usvojila u oktobru 2017, kao jedan od prioriteta označila izradu akcionih planova za optimizaciju u devet resora.

Kako će se reforma sistema plata odraziti na primanja zaposlenih u javnom sektoru? Pre svega, reforma će obezbediti pravičniju raspodelu budžetskih sredstava koja se opredeljuju za plate, kroz primenu ujednačene osnovice za obračun plata.

Stručni skup „Realizacija Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus (2017 – 2018) – Oblast 2 – Unapređenje organizacione strukture javne uprave„ održan je 8. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Stručni skup na kome je razmatran predlog Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus, oblast STRATEŠKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOJ UPRAVI, održan je 22. novembra 2017. u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Stručni skup „Finalizacija izrade Akcionog plana za optimizaciju zdravstvene službe u Srbiji za period 2017-2018. godine“ održan je 24. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Skup je organizovan u okviru projekta Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018 koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, a koji se finansira iz EU IPA fonda 2014.

Stručni skup „Finalizacija izrade Akcionog plana za optimizaciju javnih usluga u prosveti za period 2017-2018. godine“ održan je 27. novembra 2017. godine u Beogradu. Skup je organizovalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) u okviru projekta Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018, koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom a finansira iz EU IPA fonda 2014.

Najvažnije vesti

Kvalitetniji posao za manje novca

Vlada Republike Srbije je u svom Akcionom planu za realizaciju Programa rada, koji je usvojila u oktobru 2017, kao jedan od prioriteta označila izradu akcionih planova za optimizaciju u devet resora.

Promene koje podstiču odgovornost

Kako će se reforma sistema plata odraziti na primanja zaposlenih u javnom sektoru? Pre svega, reforma će obezbediti pravičniju raspodelu budžetskih sredstava koja se opredeljuju za plate, kroz primenu ujednačene osnovice za obračun plata.

Dijalog o unapređenju organizacione strukture u javnoj upravi

Stručni skup „Realizacija Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus (2017 – 2018) - Oblast 2 – Unapređenje organizacione strukture javne uprave„ održan je 8. novembra 2017. u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Kako bolje upravljati kadrovima

Stručni skup na kome je razmatran predlog Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz dokumenta Svetske banke Horizontalna funkcionalna analiza za Državnu upravu plus, oblast STRATEŠKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOJ UPRAVI, održan je 22. novembra 2017. u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.