Upravljanje promenama

Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Najnovije vesti i intervjui

Grupa za podršku upravljanju promenama okupila je ključne predtsavnike institucija ( Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede..

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru zapošljavanja, u ponedeljak 14. januara 2019. godine u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru socijalne zaštite, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru obaveznog socijalnog osiguranja, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Akcioni plan za sprovođenje preporuka Svetske banke iz Horizontalne funkcionalne analize (2017-2018), u sredu 16. januara 2019. godine u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za opti mizaciju pružanja javnih usluga u prosveti, u sredu 16. januara 2019. godine u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

1 2 3 5

Najvažnije vesti

Trodnevna radionica u Aranđelovcu Upravljanje promenama u procesu restrukturiranja i optimizacije javne uprave u Republici Srbiji 2019-2020

Grupa za podršku upravljanju promenama okupila je ključne predtsavnike institucija ( Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede..

Radionica Sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru zapošljavanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru zapošljavanja, u ponedeljak 14. januara 2019. godine u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dijalog o napretku sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru socijalne zaštite

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru socijalne zaštite, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Kako napreduje sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru obaveznog socijalnog osiguranja

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru obaveznog socijalnog osiguranja, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.