Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Најновије вести и интервјуи

Када се дискутује о томе каква су нам знања и вештине данас потребни да бисмо разумели све брже промене које се око нас дешавају и у складу са њима успешно обављали свој посао, у најширој јавности се готово по правилу акцентују потребе приватног сектора.

Супротно поједностављеној слици која се посебно намеће у медијима да процес оптимизације и реструктурирања у јавној управи, као најважнијег сегмента актуелних реформи, почиње и завршава смањењем броја државних органа и институција и запослених у њима

Група за подршку управљању променама одржала је у уторак, 3. априла 2018. године у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Примена концепта управљања променама у изради оперативног плана за спровођење мера из Акционог плана за оптимизацију у пољопривреди за запослене у Управи за аграрна плаћања и Управи за трезор.

Реформа јавне управе је апсолутни приоритет како за Владу Републике Србије, тако и за наше министарство. Држава у сваком смислу мора да буде у потпуној служби својих грађана, посебно
привреде или, у нашем случају, пољопривреде

Крајњи циљ актуелне реформе јавне управе је пружање ефикасних услуга грађанима и привреди. Основа за релизацију тог циља јесте креирање и примена одговарајућих прописа, а актуелни примери су промена управног поступка, инспекцијског надзора и регулаторне промене у развоју електронске управе.

Група за подршку управљању променама одржала је у четвртак, 15. марта 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Националној служби за запошљавање.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.