Upravljanje promenama

Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Najnovije vesti i intervjui

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora.

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor.

Reforma javne uprave je apsolutni prioritet kako za Vladu Republike Srbije, tako i za naše ministarstvo. Država u svakom smislu mora da bude u potpunoj službi svojih građana, posebno
privrede ili, u našem slučaju, poljoprivrede

Krajnji cilj aktuelne reforme javne uprave je pružanje efikasnih usluga građanima i privredi. Osnova za relizaciju tog cilja jeste kreiranje i primena odgovarajućih propisa, a aktuelni primeri su promena upravnog postupka, inspekcijskog nadzora i regulatorne promene u razvoju elektronske uprave.

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u četvrtak, 15. marta 2018. godine, u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Upravljanje promenama, namenjen zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Najvažnije vesti

Trodnevna radionica u Aranđelovcu Upravljanje promenama u procesu restrukturiranja i optimizacije javne uprave u Republici Srbiji 2019-2020

Grupa za podršku upravljanju promenama okupila je ključne predtsavnike institucija ( Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede..

Radionica Sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru zapošljavanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru zapošljavanja, u ponedeljak 14. januara 2019. godine u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dijalog o napretku sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru socijalne zaštite

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru socijalne zaštite, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Kako napreduje sprovođenja Akcionog plana za optimizaciju u resoru obaveznog socijalnog osiguranja

U ponedeljak, 14. januara 2019. godine Grupa za podršku upravljanju promenama održala je radionicu Sprovođenje Akcionog plana za optimizaciju u resoru obaveznog socijalnog osiguranja, u prostorijama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.