Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Најновије вести и интервјуи

Група за подршку управљању променама одржала је у уторак, 13. марта 2018. године, у просторијама Националне академије за јавну управу тренинг Управљање променама, намењен запосленима у Министарству заштите животне средине.

Влада Републике Србије је у свом Акционом плану за реализацију Програма рада, који је усвојила у октобру 2017, као један од приоритета означила израду акционих планова за оптимизацију у девет ресора.

Како ће се реформа система плата одразити на примања запослених у јавном сектору? Пре свега, реформа ће обезбедити правичнију расподелу буџетских средстава која се опредељују за плате, кроз примену уједначене основице за обрачун плата.

Стручни скуп „Реализација Акционог плана за спровођење препорука из документа Светске банке Хоризонтална функционална анализа за Државну управу плус (2017 – 2018) – Област 2 – Унапређење организационе структуре јавне управе„ одржан је 8. новембра 2017. у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).

Стручни скуп на коме је разматран предлог Акционог плана за спровођење препорука из документа Светске банке Хоризонтална функционална анализа за Државну управу плус, област СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ, одржан је 22. новембра 2017. у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Стручни скуп „Финализација израде Акционог плана за оптимизацију здравствене службе у Србији за период 2017-2018. године“ одржан је 24. новембра 2017. у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС). Скуп је организован у оквиру пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који се реализује у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ ИПА фонда 2014.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.